Zde naleznete dokumenty k letnímu táboru.
Provozní podmínky si pečlivě prostudujte ještě před podáním přihlášky. Podpisem přihlášky souhlasíte s těmito podmínkami pořadatele tábora.

Prohlášení zákonných zástupců odevzdáte v den odjezdu na letní tábor. Zároveň odevzdáte potvrzení o zdravotní způsobilosti. Můžete použít námi nabízený vzor či jiný platný formulář. Toto potvrzení vám po skončení tábora vrátíme, neboť má platnost dva roky od data vydání (pokud nedošlo k nějakým závažným změnám).