Na této stránce naleznete dokumenty k letnímu táboru. Provozní podmínky si pečlivě prostudujte ještě před podáním přihlášky. Podpisem přihlášky souhlasíte s těmito podmínkami pořadatele tábora.

Prohlášení zákonných zástupců  odevzdáte v den odjezdu na letní tábor. Zároveň odevzdáte potvrzení o zdravotní způsobilosti. Můžete použít námi nabízený vzor či jiný platný formulář. Toto potvrzení vám po skončení tábora vrátíme, neboť má platnost jeden rok od data vydání (pokud nedošlo k nějakým závažným změnám).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Domů Aktuální tábor Náš tým Dokumenty Táborová pošta Historie

 
   

 
Provozní podmínky letního tábora 2020

Vzor lékařského potvrzení