i-klíčenka Filmový klub

INTERNETOVÁ VERZE ZPRAVODAJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Domů
Přečtěte si klíčenku
Fotogalerie
Aktuální kalendář
Klíče k branám
Filmový klub
Letní tábor
Hlavní stránky školy

 

 

 

 

 

 

 


i-klíčenku sledujte dále na vlastní webové adrese:

www.i-klicenka.cz

či pouze

i-klicenka.cz

Děkujeme za dosavadní přízeň a věříme, že Vás nová podoba našeho internetového zpravodaje potěší...

redakce i-klíčenky....

Zprávy z Holešova
J
e právě deset hodin dopoledne a naši výletníci dorazili do Holešova, kde je za hodinu čeká krásný koncert v podání pana Šporcla a pana Košárka. Moc se na něj těší... (jl) 21.9. 2012

Klíče k branám - Holešov
Připomínáme, že zítra 21. září ráno v 6:00 je odjezd od školy na tyto letos první Klíče k branám. Takže: přihlášení, budíka nastavit na dřív a užijte si krásný výlet. (jl) 20.9. 2012

Začaly kroužky
Od pondělí tohoto týdne je po třetí hodině v hale školy pěkně rušno - začaly totiž kroužky. V tuto dobu se tudy mihotají děti sem a tam a hledají ten správný kroužek. Jejich lektoři jsou jim k tomu rádi nápomocni. Dnes začal také florbal, který vedou odborníci z florbalového klubu FBC
Start 98. Děti se do nové haly moc těšily a první trénink si náležitě užily. (jl) 19.9. 2012

Vědátoři ve třetí třídě
Naší i-klíčence se podařilo získat exkluzivní fotografie profesora Pajdánka a jeho učedníků, kteří pokračují ve vědátorských setkáváních.. (jl) 19.9. 2012

All the clubs are up and running this week
One of them is also rugby. I thought you’d like to have a look at the kit our players will be wearing. I say players as this club is not open only to students at our school but all-comers. Open Gate are the main sponsors providing training facilities and some basic equipment. Many thanks to the school for their support. Although not visible yet the shirts worn by our players will also carry the Open Gate logo. For more info please visit http://www.rugbybabice.cz/  The first set of training starts on Tuesday 18th Septmber. And our players will be given baptism by fire on 23rd September, playing in their first competitive tournament J If you would like to support the club/players then come to the tournament in Ricany, I’ll send more details on that next week. Training is twice weekly on Tuesday/Thursday afternoons. We cater for 4 -12 year olds and at this stage of the game it’s all about fun, fitness and philosophy J Don’t hesitate to contact me if you’d like to get involved, be part of the club or just come to watch training etc. (Marks Rupert) 19.9. 2012

English in Year 1
Today in the first class we learned a story about fairness. We discussed how to be fair with one another and how to be good friends. Sarah than shared with us a picture that she drew of her teachers standing at Opengate. (rs) 19.9. 2012

Car Wash
Dear Parents, this year our efforts in India will continue. I’d like to thank you all once again for your support last year and in turn ask for a repeat of the same this September/October. This year we will be working in two villages to encourage empowerment of local communities. Our students will be building houses, digging sanitation facilities, teaching language and working on micro-finance solutions with tribal elders. Here is a short film of the type of things we did last year http://www.youtube.com/watch?v=lK6dMYx3X2A. The car wash and other activities are so important to our trip as students themselves must raise half the airfare and pay for their own vacinations in order to take part. In these ways  they are preparing for the hard work aheadand  empowering themselves to make a difference. So please let our students wash and hoover, shine and dry your vehicles from 3pm -5pm, Monday to Thursday (during September). Please book a 30min spot with Marcela Marks. I thank you in advance for championing our work. Best wishes (Marks Rupert ) 14.9.2012

První filmový klub
Dnes proběhl první filmový klub v tomto školním roce. Po družině jsme se přesunuli do divadla, kde bylo již nachystané banánovo  jablkové občerstvení, které tentokrát přichystali kluci ze čtvrté třídy. Ve filmových klubech totiž nabízíme zdravé občerstvení. Po pozdravu a krátkém vysvětlení smyslu filmových klubů novým účastníkům jsme tedy zhlédli japonskou animovanou pohádku Cesta do fantazie. Svět fantazie byl chvílemi až strašidelný, dobro ale nakonec zvítězilo, jak to ve správných pohádkách má být. Po filmovém klubu jsme se rozešli do svých domovů na víkend a můžeme se těšit na další filmový klub v říjnu, kdy uvidíme starší český film o třech nerozlučných kamarádech...  (jl) 14.9.2012

Námořníci v družině
V družině (nebo jak jsme si zvykli říkat ve školním klubu) jsme minulý týden začali hrát námořní hru. Děti si podle parametrů – nebo možná taky podle obrázků vybraly loď, na které by se jim líbilo plout a zkoušet zjistit, kam asi piráti ukryli truhlu s pokladem. Než se ale může jakákoliv loď vypravit na cestu, byť jen křížem krážem přes čtverečkovaný papír, potřebuje pořádnou výbavu. Chybět by neměl třeba záchranný člun, kotva nebo kompas, nebo jídlo na cestu pro celou posádku. A ty se dají získat buď za herní penízky, které si je potřeba „vydělat“ (vždycky na začátku týdne si řekneme, za co se dají získat tentokrát), nebo si děti mohou vybavení pro svou loď přímo samy vyrobit (třeba lodní pokladnu). (eb) 14.9.2012

Úřední hodiny sekretariátu
Pro zefektivnění Vašich ranních či odpoledních návštěv v sekretariátu ZŠ je paní Marcela Marks připravena s Vámi řešit provozní a organizační záležitosti v následujících časech:

V ostatních časech provozu školy je připravena řešit neodkladné záležitosti (případně ji můžete kontaktovat telefonicky). (jl) 13.9.2012

Zeptejte se třeťáků
T
řeťáci dnes měli ve třídě další návštěvu. Kromě prof. Pajdánka, který je učí o vesmíru a jeho zákonitostech, je navštívila prof. Sokolová s poutavou přednáškou o Sluneční soustavě. Vysvětlili jsme si její vznik, dnešní podobu a další a další zajímavé informace (rozdíly mezi planetou a hvězdou, proč Pluto nepatří mezi planety SS a mnoho dalšího). Každý si do svého vědeckého sešitu nalepil všechny planety SS ve správném pořadí a vytvořil tak malý model Sluneční soustavy. Také jsme zhlédli velice zajímavé video. Myslíte, že je naše Slunce velká hvězda? Zeptejte se třeťáků... (jhl) 12.9.2012

Ranní oázy
Ten, kdo ráno viděl, že mám dnes zelenou kravatu, ví, že jsem byl na ranní oáze ve třetí třídě.
Dovolte, abych se s vámi sdělil o dnešní milý zážitek. Věřím, že vás - stejně jako mě - potěší slova Maxe, která pronesl ve své reakci na příběh: „Já jsem udělal takový experiment. Uřízl jsem si květinu a dal jsem si ji do vázy. Po jednom dni mi celá uvadla. Pak jsem utrhl další květinu a dal ji mamince. Dala si ji také do vázy a už ji tam má desátý den. Tu druhou květinu udržuje při životě láska, se kterou jsem ji mamince dal…“  Oázy jsou oázami i pro nás dospělé...
V letošním roce došlo k jedné změně v organizaci oáz. Jednou týdně mají děti oázu s anglickým učitelem, třikrát týdně s třídním učitelem a jednou týdně se mnou. U menších školáků je na anglické oáze přítomna asistentka.
 (jl) 12.9.2012

První klíčenka v tomto školním roce
Vyklíčila nová "klíčenka" tohoto školního roku. Můžete si zavzpomínat na závěr minulého školního roku, na letní prázdniny, na tábor v Miletíně. Dočtete se ale také, co nás čeká ve školním roce novém a k jakým změnám přes prázdniny došlo. Potěší vás jistě krásné práce našich dětí. Přejeme Vám hezké čtení... KLÍČENKA ZDE :-)  (jl) 11.9.2012

Pozvánka na koncert
Veronika Čechová (naše paní vychovatelka a asistentka) si vás dovoluje pozvat tuto středu 12. září ve 20:00 na zajímavý večer s její kapelou Jefferson ve velmi jemném klubu Limonádový Joe (Revoluční, Praha 1 – průchod pod Kotvou). Koncert bude prokládán karaoke bloky a soutěžemi pro dospělé i děti. V klubu se dá příjemně posedět, popít i pojíst. Vstup zdarma! Čas uvedený v plakátku je z organizačních důvodů posunut na 20. hodinu.  (jl) 10.9.2012

Aktualizovaná i-klíčenka
Vážení čtenáři, i-klíčenka Vám chce i v tomto školním roce aktuálně poskytovat čerstvé informace ze školního dění, všechny záložky internetové verze školního zpravodaje jsou tedy již aktuální.
Tištěná "klíčenka" vyjde v následujícím týdnu...   (jl) 8.9.2012

Pozvánka na třídní schůzky
Dne 11. září 2012 se konají třídní schůzky prioritně určené pro žáky první a páté třídy. Rodiče budou seznámeni se svými novými učiteli a dalšími organizačními a provozními záležitostmi tohoto školního roku.
Třídní i angličtí učitelé ostatních tříd budou přítomni od 17 do 18 hodin ve svých třídách a budou připraveni zodpovědět případným zájemcům dotazy. Vzhledem k tomu, že organizace školního roku se příliš neliší a navíc podrobné provozní informace jste obdrželi mailem, nemusíte této možnosti samozřejmě využít. 
Vzhledem k tomu, že třídní paní učitelka Alexandra Děžinská bude ještě příští týden nemocná, nebude uvedená konzultace ve čtvrté třídě možná. Paní učitelka Vás bude po svém návratu kontaktovat a nabídne náhradní termín. (jl) 8.9.2012

První týden za námi
Máme za sebou úspěšně první týden tohoto školního roku. Naši prvňáčci se již osmělují a se školním prostředím se postupně seznamují a od příštího týdne budou mít již vyučování podle rozvrhu - tedy až do 15 hodin. Ti starší se již začali učit a čekají je již první povinnosti...
Přejeme všem žákům úspěšný školní rok. Podívejte se na naše žáky na fotografiích níže... (jl) 7.9.2012

První Morning Oasis Assembly
Dnes proběhlo naše první setkání všech žáků základní školy v divadle. To dnešní bylo obzvlášť slavnostní, neboť na něm obdržely jednotlivé třídy své třídní kameny.
Po přivítání a školní hymně nám Raquel přečetla příběh, který nás pak vedl k zamyšlení nad tím, jaká pravidla máme dodržovat, abychom se v Open Gate cítili jako doma, tedy abychom tu mohli prožívat radostné chvíle svého života. Mnohé děti se hlásily a měly k tématu moc hezké podněty. Při povídání jsme vycházeli z následujícího hexagonu:

Poté nás přišel pozdravit pan ředitel Peter Nitsche a popřál nám, abychom byli celý školní rok šťastní a hodně se naučili. Po jeho milých slovech se každá třída postavila na podium, třídní učitelé převzali nové třídní kameny a všem jsme následně zatleskali. Přivítali jsme také zaměstnance školy.

   

Dále jsme si připomněli akce a aktivity, které nás v tomto školním roce čekají. Popřáli jsme v naší nové FRESH - TRADICI srpnovým oslavencům, zazpívali si na rozloučenou školní hymnu a šli se před školu vyfotografovat... Dnešní Morning Oasis Assembly bylo milým úvodem do nového školního roku. (jl) 5.9.2012

Wintermánie pokračuje
Velkou radost nám udělala Terezka ze druhé třídy. Během letních prázdnin navštívila delfínici Winter v Clearwater Marine Aquarium. Zároveň dala vědět o naší škole, našem loňském projektu a získala dokonce certifikát. Díky, Terezko. (jl) 4.9.2012

Zahájili jsme školní rok 2012/2013
Před budovou školy se v devět hodin shromáždili prvňáci se svými rodiči. Naši nejstarší - páťáci - jim zazpívali školní hymnu, společně jsme si připomněli význam dnešního dne pro žáky a poté již prvňáci s páťáky a svými učiteli odešli do třídy. Po chvilce je tam následovali také rodiče, kteří si vyslechli písničku a něco z angličtiny, co se děti za malou chviličku naučili. Poté děti s rodiči odjely oslavit svůj "první krok" ve škole...
Ostatní žáci školy si ve třídách povídali o prázdninách, říkali si různé zásady chování a bezpečnosti... (jl) 3.9.2012

Naší školou krok za krokem
Přikládám základní informace k provozu základní školy - zde. (jl) 3.9.2012

Opět zahajujeme zpravodajství
Po skončení letních prázdnin vás vítáme opět na naší i-klíčence... Rychle, krátce, aktuálně vás budeme informovat o dění u nás ve škole. Sledujte naše zprávy. (jl) 3.9.2012

zprávy z roku 2011/2012

 

Aktuální vydání

Starší vydání


červen 2012


květen 2012


duben 2012


březen 2012


2012 únor


2012 leden

Rok 2011
2011 prosinec
2011 listopad
2011 říjen
2011 září

2011 červen
2011_květen
2011_duben

2011 březen
2011 únor
2011_leden
2010_prosinec