Zavzpomínejte slovem i obrazem na letní tábor na téme "Osobnosti dějin národa českého..."

Termín tábora:
23.7. - 3.8. 2011

Adresa tábora:
LT Open Gate
Miletínské Lázně č.p. 503
507 71    MILETÍN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domů Náš tým Dokumenty Táborová pošta Historie

 

Zavzpomínejte na letní tábor 2011 v Miletíně...

Fotogalerie

Návrat domů aneb den dvanáctý
3.8. Hřejivé sluníčko nás probouzí do dalšího dne, kdy budeme dobalovat a odjíždět domů. Autobus pro nás přijede v 10:30, tak očekáváme návrat okolo 12:30. Těšíme se na Vás...

Univerzita aneb den jedenáctý
2.8. Z postelí jsme se dnes ráno probudili do slunečného dne. Po snídani proběhlo exhibiční utkání ve florbale mezi týmem All Stars a Old Stars. Zápas to byl velmi vyrovnaný... Poté pokračovaly rytířské turnaje, které se dětem moc líbily.
Odpoledne přišel LEV a řekl nám, kdo byl prvním lektorem Univerzity Karlovy - Jindřich z Etwatu. Ten pro nás připravil hru, ve které děti hledaly v lese ukryté otázky a na ty pak na univerzitě odpověděly. Cestou je ale honili záškoláci a zároveň se v prostoru pohyboval vzorný student tzv. šprt a toho naopak chytaly děti. Předával dětem části šifry, která napověděla, jak se na mapě k pokladu orientovat.
Děti společně našly šifru, kterou pak vyluštily a tím zjistily, kde hledat poklad. Souřadnice na mapě, kterou jsme po celý tábor skládali, nám napověděly, že se máme znovu vydat na místo, kde jsme se první den setkali s Bruncvíkem a se LVEM - k nedalekým skalám. Bez váhání jsme se rozběhli do lesa a během krátké chvíle jsme se již vraceli do tábora se čtyřmi velkými plnými pytli!!! V táboře na nás již čekal LEV a s ním jsme si nalezený poklad rozdělili! Těch dobrot, co jsme dostali...ani jsme je nedokázali pobrat...
U posledního táboráku jsme zpívali a vyhodnocovali celý tábor. Zdravotnice Alenka ocenila  chatky, které měly vždy vzorně naklizeno. Pak přišel LEV s Bruncvíkem, aby odměnili všechny družiny za to, jak si vedly v táborové hře.
 

 

KMŠ

T

S

JJ

spis.

H&Z

KJE

IQ

AzV

 Univ.

Pardubice 4 5 4 2 3 5 5 4 5 5
Brno 5 5 2 1 2 5 2 5 5 4
Kutná Hora 2 5 3 3 3 5 1 1 5 1
Tábor 2 5 1 3 4 5 3 2 5 3
Liberec

3

5 5 4 1 5 4 3 5 2


I když to podle tabulky možná vypadá jinak, zvítězili jsme VŠICHNI! Jsme totiž mnohem bohatší... o nové zážitky, zkušenosti, kamarádství, hry, písničky...

Když jsme se večer rozcházeli od ohně do postelí, tak nad námi zářila nádherná hvězdná obloha... Podle radostných hvězdiček v očích dětí to vypadalo, že letošní tábor stál za to a že si ho děti opravdu užily...

Děkujeme za to, že jste na nás mysleli a byli s námi na dálku spojeni... :-)

 

**************************************************

Albrecht z Valdštejna aneb den desátý
1.8. Dnes dopoledne jsme dohráli florbalový turnaj. Souboj o třetí místo byl rozhodnutý až na nájezdy, rozhodující gól dával benjamínek týmu. Finálové utkání bylo napínavé také až do poslední minuty, rozhodlo se ale již v základní hrací době.

Po obědě přišel LEV a řekl nám něco o Albrechtu z Valdštejna. Toho jsme potkali již v sobotu a od té doby se připravujeme na rytířské souboje. Po odchodu LVA přišly různé historické postavy - kejklíř, keramička, stařec, bojovník, dámy... Tyto přihlížely napínavým rytířským soubojům... Na chvilku nás přerušila letní přeháňka, ale pak jsme se k soubojům se štíty a hadrovými koulemi vrátili. Po nich následovala zastavení u jednotlivých postav: dělali jsme keramické výrobky, hráli jsme divadlo, pracovali v kuchyni, tančili, zpívali a připravovali oheň...

Dnešní večerní oheň byl slavnostní. Zpívali jsme se, povídali si, hodnotili den.... Ukončení ohně bylo dobrovolné. Kdo se cítil unavený, šel spát, kdo chtěl mohl zůstat až do půlnoci... Pár takových zpěvavých táborníků se našlo...

 

KMŠ

T

S

JJ

spis.

H&Z

KJE

IQ

AzV

 
Pardubice 4 5 4 2 3 5 5 4 5  
Brno 5 5 2 1 2 5 2 5 5  
Kutná Hora 2 5 3 3 3 5 1 1 5  
Tábor 2 5 1 3 4 5 3 2 5  
Liberec

3

5 5 4 1 5 4 3 5  

**************************************************

IQ aneb den devátý
31.7. Ranní probuzení bylo dnes nepříjemné. Poměrně drsně nás vzbudili "cizáci" (nedobře česky mluvící) a vyhlásili "Protektorát Čechy a Morava". Do toho přišel Obchodník a z druhé strany LEV. Obchodník se přidal na stranu oněch cizáků a situace chtěl opět nějak využít ve svůj prospěch. Děti se přimknuly ke smutnému LVU a pomocí hadrových koulí vyhnaly zlé cizáky a Obchodníka pryč od Českého LVA.
LEV pak dětem poděkoval. Vysvětlil jim však, že by násilí měly používat až v krajním případě a řídit se spíše moudrostí, rozumem a srdcem, jako mnohé historické osobnosti národa českého. Mezi takové patřil Jan Amos Komenský, který pro děti připravil v lese obrázkový IQ test.
Po odehrání závěrečných florbalových zápasů základní skupiny se děti vydaly samostatně na okruh lesem, kde plnily 23 úloh testu.
Při večerním ohni jsme opékali buřty a chleby. Po jeho skončení se dobrovolníci mohli zúčastnit letního kina - dávali pohádku Pták Ohnivák od Karla Jaromíra Erbena - našeho dobrého známého... Po jejím skončení nyní spí někteří pod širákem...
Počasí dnes bylo táborově ideální - nepršelo, nebylo vedro ani zima...

Dnes si děti také stačily dodělat své štíty na rytířské turnaje, které proběhnou zítra. Zítra také bude zápas o třetí a první místo ve florbalovém turnaji (finále: Brno - Pardubice, o třetí místo: Tábor - Liberec).

 

KMŠ

T

S

JJ

spis.

H&Z

KJE

IQ

 
Pardubice 4 5 4 2 3 5 5 4  
Brno 5 5 2 1 2 5 2 5  
Kutná Hora 2 5 3 3 3 5 1 1  
Tábor 2 5 1 3 4 5 3 2  
Liberec

3

5 5 4 1 5 4 3  

**************************************************

V rodišti Karla Jaromíra Erbena aneb den osmý
30.7. Ráno po rozcvičce jsme byli přítomni rytířskému turnaji. Zjistili jsme, že jedním z rytířů byl Albrecht z Valdštejna. Ten nás vyzval, abychom se připravili na rytířské turnaje, které některý z následujících dnů proběhnou... Vyráběli jsme si tedy štíty. Kromě toho proběhl jeden florbalový zápas.
Miletín je rodištěm Karla Jaromíra Erbena. Najdete v něm také jeho muzeum. Po obědě k nám přišel LEV a poslal nás po oddílech na naučnou stezku Karla Jaromíra Erbena, abychom se více seznámili s místním rodákem a krajem. Naučná stezka má deset stanovišť, je velmi pěkně udělaná a vede hezkou krajinou okolí tábora. Cestou jsme se zastavili také v rodném domě K. J. Erbena, kde nás čekala paní průvodkyně a řekla nám mnoho zajímavých informací. Po návratu do tábora jsme vyplnili test, který obsahoval otázky, jejichž odpovědi jsme se dozvěděli právě na naučné stezce.
Večer jsme seděli u krbu, zpívali, hráli aktivity...
Dopoledne dnes jen mírně mrholilo, či vůbec nepršelo. Déšť přišel až odpoledne, ale v pláštěnkách a holinkách jsme vše zvládli.

 

 

KMŠ

T

S

JJ

spis.

H&Z

KJE

   
Pardubice 4 5 4 2 3 5 5    
Brno 5 5 2 1 2 5 2    
Kutná Hora 2 5 3 3 3 5 1    
Tábor 2 5 1 3 4 5 3    
Liberec

3

5 5 4 1 5 4    

**************************************************

Hanzelka a Zikmund aneb den sedmý
29.7. Sedmý den našeho putování s osobnostmi národa českého nás zavedl do Afriky, kde jsme domlouvali u náčelníka afrického kmene možnost návštěvy našich českých cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Náčelníka jsme potkali ve skalách. Nebylo to však tak jednoduché. Nezdálo se, že by návštěvě cizinců byl příliš nakloněn. Nakonec nám dal úkol najít dlouho ztracené sošky bůžků. Pokud je najdeme, s návštěvou cestovatelů svolí...
Vydali jsme se je hledat. Cestou jsme potkali Obchodníka, ten nám nabízel jakési kopie sošek. Protože jeho neupřímnost úmyslů už známe, nenechali jsme se zlákat "vábničkou" a odmítli jsme jej. Prozkoumali jsme však okolí a sošky jsme našli. Předali jsme je náčelníkovi, který měl radost a s návštěvou expedice souhlasil...

Dnešní výlet do Prachovských skal se nám vydařil. Viděli jsme krásné skalní město, našlapali jsme mnoho schodů nahoru i dolů, měli jsme rozchod v Jičíně, počasí nám přálo. Krápat začalo až večer před ohněm, který jsme dnes poprvé měli u krbu. Zazpívali jsme si, vyhodnotili den, předali plyšáky a šli spát...

Jen pro úplnost dodáváme hodnocení. Nicméně na táboře na něj neklademe důraz. Podstatný je především společný duch, radost, kamarádství...

 

KMŠ

T

S

JJ

spis.

H&Z

     
Pardubice 4 5 4 2 3 5      
Brno 5 5 2 1 2 5      
Kutná Hora 2 5 3 3 3 5      
Tábor 2 5 1 3 4 5      
Liberec

3

5 5 4 1 5      

**************************************************

  Po stopách českých spisovatelů aneb den šestý
28.7. Dnes jsme se setkali s více osobnostmi. Ráno po snídani nám LEV předal mapu okolí, na které vyznačil několik míst, na která jsme měli dojít. Trasa byla poměrně náročná, s velkým převýšením. Posuďte sami... :-)

Trasu děti zvládly za celý den bez obtíží. Cestou potkaly Magdalenu Dobromilu Rettigovou, Jana Nerudu, Karla Čapka a Josefa Kajetána Tyla. Mnoho se od nich dozvěděly a u každého splnily nějaký úkol.
Po návratu a zasloužené večeři se děti u ohně setkaly se LVEM, který soutěže vyhodnotil. LEV pozval cestovatele Hanzelku a Zikmunda, kteří potřebují od dětí zítra pomoc. Požádali je, aby jim vyjednali v Africe u náčelníka povolení k návštěvě. Zítra se tedy děti vydají do Afriky, kterou nám pro tentokrát  představí Prachovské skály.

 

KMŠ

T

S

JJ

spis.

       
Pardubice 4 5 4 2 3        
Brno 5 5 2 1 2        
Kutná Hora 2 5 3 3 3        
Tábor 2 5 1 3 4        
Liberec

3

5 5 4 1        

Úkol od J. K. Tyla:

 

**************************************************

Jan Jessenius aneb den pátý
27.7. Dopoledne jsme měli anglický blok s pohádkou a florbalové klání. LEV nás dnes seznámil s lékařem Jesseniem. Absolvovali jsme lékařské školení od naší paní zdravotnice a pak jsme se vydali na cestu, kterou pro nás připravil Jan Jessenius. Byly na ní otázky a několik stanovišť s praktickými zkouškami poskytování první pomoci.

Večerní oheň se trochu protáhl, zpívali jsme, hráli Activity... Děti jsou v pohodě, radostné, hezky si hrají a tábora si užívají (a některé nestíhají z toho důvodu ani psát domů - i když jim to připomínáme :-))

 

 

KMŠ

T

S

JJ

         
Pardubice 4 5 4 2          
Brno 5 5 2 1          
Kutná Hora 2 5 3 3          
Tábor 2 5 1 3          
Liberec

3

5 5 4          

**************************************************

Bedřich Smetana aneb den čtvrtý
26.7. Dnes nás LEV seznámil s Bedřichem Smetanou. Ten nás poprosil o pomoc v hledání kousků jedné inspirativní básně, na základě které by rád napsal nějakou symfonii. Děti se vydaly hledat poztrácené části básně. Cestou se však musely proplížit přes území nepřátel...
Obchodník se přišel dětí přeptat, kde se momentálně LEV nachází. Má s ním prý ještě nějaké obchody. Děti se nejprve zdráhaly, ale nakonec mu to pověděly... Bedřich Smetana v podvečer naučil děti svoji vlasteneckou píseň.
Večer k ohni přišel radostně obchodník sdělit, že LVA prodal do otroctví!!! Děti byly zklamány. Naštěstí přišel ale také pan Smetana a ten prozradil cestu k vysvobození. Všichni museli na místo věznění donést kus tajemného meče. Po jeho sestavení se věznitelé rozutekli a LEV byl volný!

Hodnocení dnešního dne předá LEV až ráno...

**************************************************

Miroslav Tyrš aneb den třetí
25.7. Při příchodu LVA mu na přivítanou vždy zpíváme naši táborovou hymnu.

TÁBOROVÁ HYMNA

Vážení, vítejte na procházce českou historií.
Pojďte snít, dávné časy dnes ožijí.

 Lepšího průvodce byste nenašli,
jsem totiž český Lev.
Češi jsou silní jako lvi,
slyšte náš mocný řev.
Uáááááááá!

 Vážení, vítejte na procházce českou historií.
Pojďte snít, dávné časy dnes ožijí.

Po probuzení, rozcvičce a snídani jsme se od LVA dozvěděli, že nás dnes čeká setkání s Miroslavem Tyršem. Dozvěděli jsme se něco o jeho životě. Se LVEM jsme si povídali o zásadách Sokola: SÍLA A MUŽNOST, ČINNOST A VYTRVALOST, LÁSKA K VOLNOSTI A VLASTI, DOBROVOLNÁ PRÁCE A DISCIPLÍNA, BRATRSKÉ VZTAHY.
Dopoledne jsme ještě měli anglický blok písniček a volno na sportování a jiné činnosti. Po obědě a poledním klidu přišel Miroslav Tyrš s pochodní a vyhlásil Táborové olympijské hry. Děti byly rozděleny do výkonnostních skupin a sportovaly v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, sprint, vytrvalostní běh, hod do dálky polenem, skok do dálky a hod na cíl. Tyrš vyhlásil také celotáborový florbalový turnaj, na který již nadšení florbalisté od začátku tábora trénují. Před večeří proběhly dva první zápasy provázené mohutnou podporou diváků...
Večerní oheň se dnes nesl v duchu vyhlašování výsledků na stupních vítězů. Vítězi jsou dnes ale všichni, neboť se všichni snažili a užili si den plný sportu...

 

KMŠ

T

             
Pardubice 4 5              
Brno 5 5              
Kutná Hora 2 5              
Tábor 2 5              
Liberec

3

5              

Za první místo v soutěžích se získává 5 bodů, za druhé 4 - atd...  Na hodnocení se však neklade až takový důraz - podstatné jsou společné zážitky, hra a radost...

**************************************************

Kašpar Maria ze Šternberka aneb den druhý
24.7. Dnes nám LEV představil významného českého přírodovědce Kašpara Maria ze Šternberka. Dozvěděli jsme se zajímavosti z jeho života. Tento zakladatel Národního muzea uměl i několik světových jazyků (dokonce i anglický). Dle jeho vzoru jsme se dopoledne věnovali několika anglickým písničkám.
Po obědě nás navštívil sám Kašpar Maria. Připravil pro nás cestu do lesa, na které jsme se dozvěděli mnoho informací o rostlinách. Cestou jsme pro něj také sbírali rostlinky do herbáře. V závěru cesty nás potkal Obchodník, který chtěl s dětmi obchodovat se sebranými květinami. Dvě družiny se nechaly nalákat na tatranky a květiny prodaly... Závěrečný test, který pro nás Kašpar Maria připravil, jsme vypracovávali v oddílech. Ukázalo se, že si opravdu hodně pamatujeme.
Ještě než jsme odešli z lesa, pomohli jsme sbírat další rostlinky do herbáře - hledali jsme "lístečky", které jsme nosili Kašparovi. Cestou nás ale chytali záškoláci. Také tento úkol jsme zvládli.
U večerního ohně jsme krásně zpívali, LEV nám přišel vyhodnotit obě soutěže a oddíloví plyšáci putovali do dalších postýlek.

 

KMŠ

               
Pardubice 4                
Brno 5                
Kutná Hora 2                
Tábor 2                
Liberec

3

               

Za první místo v soutěžích se získává 5 bodů, za druhé 4 - atd...  Na hodnocení se však neklade až takový důraz - podstatné jsou společné zážitky, hra a radost...

***************************************************
 

Setkání se LVEM aneb den první
23.7. Naše táborové dobrodružství začalo dnes v poledne, kdy jsme vyrazili autobusem z Prahy směr Miletín. Hned po příjezdu jsme v našem táborovém ležení potkali jakéhosi poutníka. Jmenoval se Bruncvík a vyprávěl nám svůj příběh. Po vybalení a ubytování jsme se za ním vydali do skal, kde jej hlídal jeho přítel LEV. Doposlechli jsme si, jak jeho příběh pokračoval. Bruncvík nám na důkaz přátelství přenechal na dobu našeho táborového pobytu svého LVA. Ten nás rozdělil do oddílů - měst ČR a předal nám táborové zpěvníky, táborovou vlajku a oddílové vlajky.
Cestou ze skal jsme potkali Obchodníka, který nám předal barevná oddílová trička. Po návratu do tábora jsme si vybírali své oddílové město, kreslili jsme vlajky a kreslili lvíčka na svá trika.
K našemu prvnímu táborovému ohni pak opět přišel LEV, naučil nás táborovou hymnu a poslechl si vysvětlení jednotlivých oddílů k jejich nakresleným vlajkám. LEV nám také přislíbil, že nás každý den táborového putování seznámí s jednou osobností dějin národa českého.
U táborového ohně jsme se kromě zpěvu a povídání seznámili s naším novým-  adoptovaným spolužákem. Je jím sedmiletý Goutham Ramraj z Indie. ZŠ Open Gate jej přijala za vlastního v projektu Adopce na dálku a děti s ním byly dnes poprvé seznámeny. Seznamte se s ním i vy: foto, info 1, info 2.
Jednotlivé oddíly dostaly u táboráku také své plyšové kamarády - každý oddíl jednoho. Vedoucí jej budou na konci dne předávat těm dětem, které si ho ten den zaslouží...
První den byl slunečný a plný očekávání...

Rozdělení do oddílů:

ČERVENÁ
Liberečtí

ŽLUTÁ
Pardubičtí

ORANŽOVÁ
Brněnští

ZELENÁ
Kutnohorští

MODRÁ
Táborští

PETRA

HANKA

ANEŽKA

JIRKA

MARTINA

Ema D.

Eliška

Barča

Kája Mia

Kája

Anita

Linda

Terka

Josefína

Ema N.

Sára

Evelyn

Jolana

Daniela

Kačka

Nikki

Markéta

Melánie

Charlotte

Anička

Hanka

Veronika

Majda

Sofie

Viktorka

Jáchym

Kryštof

Petr B.

Honza

Elí

Filip G.

Michal

Toník

William

Petr D.

Jakub H. Ondřej Matyáš Marek David

Tomáš

Michael

Vojta

Radim

Jára

Oliver

Filip P.

Samuel

Jakub R.

Vašek

Jakým režim dne nás od zítřka čeká?


 

***************************************************

Univerzita aneb den jedenáctý
 Albrecht z Valdštejna
aneb den desátý

 

IQ aneb den devátý
 

V rodišti Karla Jaromíra Erbena aneb den osmý

Hanzelka a Zikmund aneb den sedmý
 

 

Po stopách českých spisovatelů aneb den šestý

Jan Jessenius aneb den pátý

Bedřich Smetana aneb den čtvrtý
 

 

Miroslav Tyrš aneb den třetí
 

Kašpar Maria ze Šternberka aneb den druhý
 

Setkání se LVEM aneb den první


  

Do začátku letošního letního tábora již zbývá jen několik dní. Všichni se už těšíme na další zážitky, které společně zažijeme.  Dovolte  nám, abychom Vám připomněli některé důležité údaje (viz také Provozní podmínky).

Odjezd na tábor
sobota 23.7. 2011 ve 12:00 autobusové nádraží ČSAD Roztyly nást. č.7
sraz v 11:30 

Návrat z tábora
středa 3.8. 2011 okolo 13. hodiny na místo odjezdu 

Seznam věcí na tábor
pevné boty, letní boty, holinky, ponožky a spodní prádlo v dostatečném množství, oblečení na spaní, lehčí bunda – větrovka, svetr, kalhoty, tepláky, mikiny, trička, kraťasy, plavky, kšiltovka, šátek, pláštěnka, ručník, osuška, hygienické potřeby (mýdlo, šampón, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, opalovací krém), spacák (na event. přespání mimo chatku), sluneční brýle, sprej proti klíšťatům, kapesníky, neplavci kruh, malý batoh na výlety, baterka + náhradní baterie, kniha, zápisník, psací potřeby, plastová láhev na pití, ešus, utěrka, kapesné (doporučujeme 300,- Kč)

Dále upozorňujeme na nutnost odevzdání Prohlášení zákonných zástupců a Potvrzení zdravotní způsobilosti:

Zákonný zástupce bere na vědomí povinnost odevzdat provozovateli v den odjezdu na
letní tábor kopii průkazu zdravotní pojišťovny a Prohlášení zákonných zástupců účastníka letního tábora, které musí být vyplněno v den nástupu.

Zákonný zástupce se zavazuje odevzdat provozovateli nejpozději v den odjezdu Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, které si zákonný zástupce hradí na vlastní náklady.

Dovolujeme si také připomenout následující bod z Provozních podmínek:
Mobilní telefony a jiné elektronické přístroje nejsou na táboře povoleny.

Podrobnější znění Provozních podmínek naleznete zde.

Vážení rodiče, milé děti,
užijte ve zdraví těch několik dní před táborem a těšíme se na setkání následující sobotu v Praze na autobusovém nádraží Roztyly v 11:30. :-)  

17.7. 2011 J.L.

****************************************************

1.6. je termín zaplacení letního tábora dle čl IV. provozních podmínek:
"Zákonný zástupce uhradí provozovateli částku uvedenou v první větě předchozího odstavce nejpozději do 1.6. 2011, a to bankovním převodem na účet 1273354001/5500, variabilní symbol r.č. dítěte bez lomítka. Úplatu lze též uhradit osobně v hotovosti v pokladně školy."

****************************************************

30.3. Letní tábor je plně obsazený.